Personalenheten

Personalenheten har ansvar för att samordna och utveckla Umeå universitets arbetsgivarpolitiska arbete och att säkerställa myndighetens arbetsgivaransvar.

Vi är ett övergripande strategiskt och operativt stöd i HR-frågor till ledning och chefer och vi ansvarar för universitetets löneadministration. Vi ansvarar också för att informera och utbilda chefer, medarbetare, personalfunktioner och arbetsmiljöombud i frågor som rör HR-området.

Utöver det arbetsgivarpolitiska ansvaret har Personalenheten även ett ansvar för utbildning och samverkan med studenter i frågor kring lika villkor och psykosocial arbetsmiljö. Enheten är systemägare för universitetets HR-system.

Personalchef är Lars Nordlander och biträdande personalchef är Ann-Christin Edlund.

Här hittar du mer information om oss som jobbar vid Personalenheten.


Sidansvarig: Personalenheten

Utskriftsversion

För universitetets anställda

Personalrelaterad information

Lediga befattningar

Jobba hos oss