Till umu.se

Verksamhetsidé

Vi ska initiera, utveckla, implementera och stödja policies inom det personalpolitiska området samt stödja implementeringen av universitetets handlingsprogram, allt i syfte att stärka kvalitet och konkurrenskraft.

Vi ska verka för att rätt kompetens finns för rätt uppgift vid rätt tillfälle.

Vi ska verka för att universitetet uppfattas som en attraktiv arbetsgivare och attraktiv arbetsplats.

Vi ska verka för att universitetet är en attraktiv och självklar samarbetspartner för det omgivande samhället och för andra universitet och högskolor.

Vårt arbete grundar sig på helhetssyn och verksamhetsförankring, professionalism och framförhållning.


Sidansvarig: Personalenheten

Utskriftsversion

Relaterad information

Personalenhetens verksamhetsplan